Κυριακή, Ιανουαρίου 17, 2021

The Cherry! - Η πολυεθνική ενημερωτική και προωθητική εκστρατεία για τα φρέσκα κεράσια,

είναι μια πρωτοβουλία με αξιοσημείωτη κοινωνική υπευθυνότητα από δύο Κράτη Μέλη, την Ελλάδα και την Βουλγαρία, που αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας. Είναι μια μεικτού τύπου εκστρατεία που συνδυάζει ενημερωτικές και προωθητικές δράσεις στοχεύοντας τις αγορές της Γερμανίας, Σουηδίας και Φιλανδίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 36 μήνες με έναρξη τον Οκτώβριο 2015.

Η εκστρατεία είχε δύο βασικούς στόχους:

- Κεράσι το φρέσκο και φυσικό ευρωπαϊκό προϊόν

  • Ενίσχυση της θετικής γνώμης για τα ευρωπαϊκά φρέσκα κεράσια
  • Βελτίωση αναγνωρισιμότητας των διατροφικών τους πλεονεκτημάτων

 - Τακτική κατανάλωση κερασιών

  • Ενθάρρυνση της τακτικής κατανάλωσης ευρωπαϊκών φρέσκων κερασιών ως στοιχείο ισορροπημένης διατροφής.

Enjoy the Cherry!!!