Κυριακή, Ιανουαρίου 17, 2021

Η νομοθεσία της Ε.Ε. θέτει αυστηρά κριτήρια τα οποία εγγυώνται τις προδιαγραφές όλων των Ευρωπαϊκών προϊόντων. Κύρια στοιχεία για την Ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας είναι από την μία η Κοινή Οργάνωση των Αγορών για τα αγροτικά προϊόντα, ο καθορισμός κοινών νομοθετικών πλαισίων από όλες τα κράτη μέλη της ΕΕ που προσδιορίζουν από κοινού τις προδιαγραφές, το πλαίσιο λειτουργίας αλλά και το καθεστώς ελέγχων, που εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές είναι κοινές σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι διαδικασίες καλλιέργειας και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά φέρουν διεθνώς και ευρωπαϊκά αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επομένως, η διάχυση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας θα αποτελέσει βασική θεματική πτυχή του προγράμματος.

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης. Ο κύριος στόχος της πολιτικής ασφάλειας των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και να ληφθούν παράλληλα υπόψη η πολυμορφία αλλά και η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι αυστηροί κανόνες της Ε.Ε. έγιναν αυστηρότεροι το 2000, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι εξαιρετικά ασφαλή. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ε.Ε. για την ασφάλεια των τροφίμων αποσκοπεί στην διασφάλιση αυστηρών προδιαγραφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της λήψης συνεκτικών μέτρων και της κατάλληλης επιτήρησης από το αγρόκτημα στο τραπέζι του καταναλωτή.

.